Volledig pakket thuis

Het volledig Pakket Thuis is er voor mensen die zelfstandig thuis willen en kunnen blijven wonen met een indicatie voor langdurige intensieve zorg vanuit de Wet langdurige zorg (Wlz). Met een klein vast team bieden de verzorgenden en cliëntcoaches van De Bilthuysen de ondersteuning die nodig is.

Wilt u zelfstandig blijven wonen maar is dat lastig geworden in uw eigen woning? Dan biedt een aanleunwoning mogelijk uitkomst voor u. Wij bieden aan veel bewoners van de aanleunwoning het Volledig Pakket Thuis. Onder Wonen met zorg vindt u de verschillende locaties van De Bilthuysen en de aanleunwoningen.

Onze ondersteuning
We bespreken met u wat u nodig hebt om veilig, prettig en zelfstandig thuis te wonen. Dat kan zijn:
•  alarmopvolging
•  verpleegkundige zorg
•  persoonlijke verzorging
•  huishoudelijke hulp
•  begeleiding bij de dagelijkse dingen
•  hulp bij het koken
•  maaltijdservice
•  dagactiviteiten

Aanmelden en meer informatie
Neemt u contact op met de cliëntadviseur via telefoonnummer (030) 274 78 00.
Zie ook de brochure Volledig pakket Thuis ‘Zorg op maat in uw eigen vertrouwde woonomgeving’

GenietenBilthuysenBlauw

KlantenVertellenGroen

Voor Ouderen

WachtlijstenTarievenButton

AanvullendeDienstverleningButton

SamenwerkenRegioButton