Opleiden en leren

Binnen De Bilthuysen werken we professioneel en met passie, vraaggericht en met respect voor ieders levensbeschouwing. Dit alles in een open en warme sfeer. Wij bieden op een eigentijdse wijze wonen, zorg en welzijn aan (wijk)bewoners. De vraag van de (wijk)bewoner staat centraal. Onze medewerkers zijn liefdevol, betrokken en professioneel.

Professionaliseren
We willen een lerende organisatie zijn waarin ruimte is voor uitwisseling en ontwikkeling, want een professional is nooit uitgeleerd. We bieden verschillende vormen aan waarin leren en groei mogelijk is:

  • Opleidingen en bijscholingen
  • Interne en externe deskundigheidsbevordering
  • Collegiale kennisuitwisseling

Werken en leren combineren?
We bieden Beroeps Praktijk Vorming (BPV) plaatsen voor de beroeps opleidende leerwegen (BOL) en beroepsbegeleidende leerwegen (BBL).

  • Beroeps Begeleidende Leerweg voor BBL-leerlingen: niveau 3 verzorgende en  niveau 4 verpleegkundige. Je hebt een leerling-contract bij De Bilthuysen en gaat één dag in de week naar school.
  • Beroeps Opleidende Leerweg voor BOL-leerlingen: niveau 1 t/m 4 zorg en welzijn. Bij deze opleiding ga je twee of drie dagen in de week naar school en loop je de overige dagen van de week stage in een zorginstelling. Mogelijk dus bij ons. Je krijgt een vergoeding in de periode dat je stage loopt. De hoogte en voorwaarden hiervan zijn bepaald in de CAO VVT (Verpleeg- en Verzorgingshuizen en Thuiszorg).

Erkend leerbedrijf
De Bilthuysen is een door SBB erkend leerbedrijf voor de volgende opleidingen:
Verpleging niveau 4 en 5, Verzorgende, Servicemedewerker Zorg & Welzijn (voorheen Helpende Zorg & Welzijn), Sociaal-agogisch werk (SAW) zoals; SPW niveau 4 en Persoonlijk begeleider specifieke doelgroepen en tot slot bieden wij een VMBO leerwerktraject Zorg & Welzijn.

 

 

GenietenBilthuysenBlauw

KlantenVertellenGroen

Voor Ouderen

WachtlijstenTarievenButton

AanvullendeDienstverleningButton

SamenwerkenRegioButton