• De allerbeste Dementiezorg

    De allerbeste Dementiezorg

De allerbeste dementiezorg

De allerbeste dementiezorg

Zorg bij dementie kan veel lastige vragen oproepen. Zeker wanneer u zorgt voor iemand die dicht bij u staat, zoals een partner, een familielid of een andere naaste. Want hoe gaat u nu om met de dingen die u meemaakt? Waar vindt u de beste zorg bij dementie? En wat doet u als u de zorgbehoefte van uw naaste niet meer alleen aan kunt? Bij De Bilthuysen werken mensen die gespecialiseerd zijn in zorg rondom dementie. Zij ondersteunen u graag. U hoeft er niet alleen voor te staan.

Wonen op eigen wijze

Wonen op eigen wijze

Uw wensen en behoeften staan centraal. Wij zorgen ervoor dat u uw leven op eigen wijze en in uw vertrouwde omgeving kunt leiden. De allerbeste dementiezorg betekent bij ons veilige en persoonlijke zorg. Wij doen dat met aandacht, in gelijkheid en samen met u en uw naasten. We hebben oog voor de dingen die ertoe doen. We praten daarover met u en uw familie. Niet eenmalig maar regelmatig. Want situaties en omstandigheden kunnen veranderen. We willen weten wat u waardeert en belangrijk vindt om daar samen invulling aan geven.

Deskundige zorg thuis

Deskundige zorg thuis

Een vast team van experts en deskundig gekwalificeerd personeel staat dagelijks voor u klaar. Krijgt u zorg thuis dan bestaat uw vaste team uit een casemanager, specialist ouderengeneeskunde (verpleeghuisarts) en een psycholoog. Het team wordt ondersteund door medewerkers die allemaal een achtergrond hebben in de zorg of behandeling en begeleiding. Daarnaast is het team verbonden met paramedici, zoals bijvoorbeeld ergotherapeut, fysiotherapeut en logopedist.

Deskundige zorg kleinschalig wonen

Deskundige zorg kleinschalig wonen

Woont u in een van onze beschermde kleinschalige woonvormen dan wordt u 24 uur per dag ondersteund door een team van deskundige en gekwalificeerde medewerkers. Een verpleegkundige is altijd beschikbaar; ter plekke of als achterwacht direct oproepbaar. U krijgt een vast behandelteam. Daarin zitten een specialist ouderengeneeskunde, een psycholoog en uw eerste contactpersoon, vaak een verpleegkundige. Op wens kunnen andere behandelaren worden toegevoegd. Ook werken we nauw samen met uw specialist uit het ziekenhuis bijvoorbeeld.

Inzicht in dementie

Inzicht in dementie

De zorg voor mensen met dementie is volop in beweging. Ook bij De Bilthuysen. We bieden kleinschalig wonen aan in een huiselijke sfeer waarbij we inzetten op belevingsgerichte zorg. Zo sluiten we aan op de leefwereld van bewoners.

GenietenBilthuysenBlauw

KlantenVertellenGroen

Voor Ouderen

WachtlijstenTarievenButton

AanvullendeDienstverleningButton

SamenwerkenRegioButton