Kwaliteit

HKZ 300De Bilthuysen heeft het Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsectorcertificaat (HKZ).

Dit certificaat geeft aan dat we voldoen aan vooraf vastgestelde kwaliteitsnormen van de geleverde zorg, deze zijn:
•  onze organisatie is goed georganiseerd
•  we stellen cliënten centraal 
•  we werken continu aan het verbeteren van onze zorg- en dienstverlening 
•  onze gepresenteerde resultaten zijn betrouwbaar
•  we voldoen aan de eisen die vanuit de sector zelf, door financiers, cliënten en de overheid worden gesteld

GenietenBilthuysenBlauw

KlantenVertellenGroen

Voor Ouderen

WachtlijstenTarievenButton

AanvullendeDienstverleningButton

SamenwerkenRegioButton