Algemene voorwaarden

Per 1 oktober 2018 zijn de algemene voorwaarden, die horen bij de zorgverleningsovereenkomst aangepast. In de algemene voorwaarden zijn de rechten en plichten van u, als cliënt, en van De Bilthuysen, als zorgaanbieder, vastgelegd, wanneer u zorg ontvangt van De Bilthuysen. De aanpassing van de algemene voorwaarden komt voort uit de AVG (Algemene Verordening Gegevensbescherming) die per 25 mei 2018 van kracht is geworden.

De aanpassingen in de algemene voorwaarden beschrijven de wijze waarop met persoonsgegevens wordt omgegaan.

Wilt u meer informatie over de algemene voorwaarden en de veranderingen die daarin hebben plaatsgevonden? Dan kunt u hier de publieksfolder lezen, die door de ActiZ, de overkoepelende organisatie waarbij ook De Bilthuysen is aangesloten, beschikbaar is gesteld.

Hier kunt u de algemene voorwaarden lezen die bij de zorgverleningsovereenkomst horen van De Bilthuysen. 

Bij de zorgverleningsovereenkomst ontvangt u ook een aanvullende module, waarin staat beschreven welke zorg u ontvangt van De Bilthuysen.

De verschillende modules vindt u hier:

GenietenBilthuysenBlauw

KlantenVertellenGroen

Voor Ouderen

WachtlijstenTarievenButton

AanvullendeDienstverleningButton

SamenwerkenRegioButton