• Altijd zorg dichtbij
 • Uw eigen leven
 • Liefdevolle zorg
 • Het goede genieten
 • Activiteiten of rust
 • Altijd zorg dichtbij

  deskundig en met aandacht
 • Uw eigen leven

  vertrouwd, met zorg die u past
 • Liefdevolle zorg

  professioneel en kleinschalig
 • Het goede genieten

  een mooie maaltijd, samen een lach
 • Activiteiten of rust

  er is van alles te doen
 • Altijd zorg dichtbij
 • Uw eigen leven
 • Liefdevolle zorg
 • Het goede genieten
 • Activiteiten of rust

Criteria toewijzing, wachtlijsten en tarieven

In- en exclusiecriteria

Als u niet meer zelfstandig thuis kunt wonen dan biedt De Bilthuysen een appartement in een van onze ‘huysen’ in gemeente De Bilt/Bilthoven, waar u kunt wonen in een beschermde omgeving en verzorging en verpleging krijgt van onze deskundige medewerkers. De Bilthuysen hanteert in- en exclusiecriteria, die aangeven of u voor deze vorm van wonen met zorg in aanmerking komt. Hiermee geven we ook de grenzen aan van de zorg- en dienstverlening die we kunnen bieden.

Voor meer informatie over de criteria kunt u contact opnemen met de cliëntadviseur van De Bilthuysen. Bel met ons servicepunt  030 27 47 800 of mail naar Dit e-mailadres wordt beveiligd tegen spambots. JavaScript dient ingeschakeld te zijn om het te bekijken..

Wat zijn in- en exclusiecriteria?

Wanneer een besluit wordt genomen over het al of niet toelaten of overplaatsen van een cliënt bij De Bilthuysen, gelden een aantal criteria. Inclusiecriteria zijn richtlijnen op basis waarvan wij een cliënt binnen onze organisatie kunnen plaatsen. Exclusiecriteria zijn richtlijnen op basis waarvan wij een cliënt niet kunnen plaatsen of overplaatsen. Vooral de laatste zijn belangrijk omdat De Bilthuysen verantwoordelijk is voor kwalitatief goede zorg voor al haar cliënten en daarmee grenzen stelt aan de zorgverlening die zij kan geven.

Een besluit tot het niet toelaten of overplaatsen van een cliënt wordt weloverwogen genomen aan de hand van deze in- en exclusiecriteria waar uiteraard de cliënt of zijn/haar wettelijk vertegenwoordiger bij is betrokken, de cliëntadviseur en de huisarts of specialist ouderengeneeskunde. De manager langdurige zorg en specialist ouderengeneeskunde zijn verantwoordelijk voor de beslissing of aan iemand passende zorg geboden kan worden op de locatie.

Inclusiecriteria voor wonen met zorg

De Bilthuysen biedt wonen met zorg in verschillende ‘huysen’. Om hier te kunnen wonen is een Wlz indicatie nodig. Welke indicatie nodig is, kan verschillen per locatie:

De Bremhorst - indicatie ZZP 4, 6 en 8 inclusief en exclusief behandeling

De Biltse Hof (Heidetuin) - indicatie ZZP 6 en 8  inclusief behandeling

Weltevreden -  indicatie ZZP 4, 5 en 6, exclusief behandeling

De Koperwiek - indicatie ZZP 4 en 6, exclusief behandeling

Op de locaties Rinnebeek, De Biltse Hof (Boshuysen) en Plaza Mayor (Weltevreden) wordt kleinschalige dementiezorg geboden. Om hier te kunnen wonen is een Wlz indicatie ZZP 5 of ZZP 7 nodig. Daarnaast dient er een indicatie te zijn voor het wonen op een gesloten afdeling.

Exclusiecriteria voor wonen met zorg

Onderstaande exclusiecriteria worden gehanteerd als een richtlijn:

• cliënten met ernstige psychiatrische problematiek;

• cliënten die door gedragsproblematiek het wonen of het groepsproces ernstig ontwrichten of verstoren;

• cliënten die afhankelijk zijn van beademingsapparatuur;

• cliënten waarbij voorbehouden en/of risicovolle handelingen uitgevoerd moeten worden (bijv. medicatie toediening via pomp) – altijd in overleg met specialist ouderengeneeskunde;

• chemokuur – altijd in overleg met specialist ouderengeneeskunde

Indien De Bilthuysen voor een cliënt geen passende zorg kan organiseren dan wordt - in overleg met de cliënt - gezocht naar een geschikte plaats elders.

Inclusiecriteria voor hotelzorg/ eerstelijns verblijf

Onze Zorghotels Wiltzangk zijn gevestigd in zorgcentrum Weltevreden in De Bilt, De Biltse Hof in Bilthoven en De Bremhorst in Bilthoven. U kunt gebruik maken van het zorghotel indien u een indicatie heeft voor eerstelijns verblijf (ELV). Voor het zorghotel gevestigd op De Biltse Hof heeft u specifiek een doorverwijzing nodig van een huisarts van MediBilt.

Exclusiecriteria voor wonen met zorg

Er is een aantal situaties waarin ELV niet mogelijk en/of niet wenselijk is:

• Bij een ernstig en/of acuut psychiatrisch beeld en dusdanige gedragsproblematiek dat opname in een psychiatrisch ziekenhuis geïndiceerd is;

• Bij somatische aandoeningen die behandeling behoeven door een medisch specialist in een zorginstelling;

• Bij haalbare revalidatiedoelen waarvoor een revalidatiecentrum of GRZ aangewezen is;

• Indien terminale zorg aangewezen is;

• Indien respijtzorg aangewezen is. Er is of dreigt geen gezondheidsbedreigende situatie en er is geen (specifieke) medische behandeling noodzakelijk.

• Indien er hoofdzakelijk sociale problemen zijn zoals op het gebied van wonen en/of financiën.

 

Wachttijden en tarieven

De wachttijden bij De Bilthuysen verschillen per locatie en veranderen regelmatig. Om u toch een indicatie te geven van de wachttijd die u ongeveer kunt verwachten, kunt u hier een overzicht gemiddelde wachttijden bekijken. Wilt u meer exacte informatie over wachttijden, dan kunt u contact opnemen met de cliëntadviseur van De Bilthuysen.

Aan een aantal van onze diensten en services zijn kosten verbonden. Hieronder staan de tarieven

Wassen van kleding

40,00 p.m.

Stomen en strijken van kleding (hiervoor gelden tarieven per stuk artikel)

Variabel

Merkjes voor kleding

€ 75,00 eenmalig

Merken van kleding(niet van toepassing als u zelf kleding merkt)

€ 75,00 eenmalig

Merken van kleding (verplicht wanneer u de was laat verzorgen)

€ 75,00 eenmalig

Telefoonabonnement (excl. Gesprekskosten)

Gesprekskosten worden apart in rekening gebracht.

€ 12,32 p.m.

Kabelabonnement

  5,56 p.m.

Vrijwillige bijdrage ten behoeve van Stichting Vrienden van De Bilthuysen

 

Wilt u meer informatie over hert aanvragen van een zorgindicatie en/of het wonen in een zorginstelling? Zie onderstaande links:

GenietenBilthuysenBlauw

KlantenVertellenGroen

Voor Ouderen

WachtlijstenTarievenButton

AanvullendeDienstverleningButton

SamenwerkenRegioButton